ICT-scan

 

Kantooartikelen

Heeft u al een up-to-date beleidsplan ICT voor uw school? Een onderbouwde visie op ICT is misschien wel belangrijker dan ooit nu er in de school steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van digitale middelen.

In ieder team zijn er zoveel meningen als dat er teamleden zijn en daarbij heeft iedereen ook weer zijn eigen ICT-niveau. Draagvlak creëren en met z’n allen met dezelfde dingen bezig zijn is belangrijk om een goede school te kunnen zijn. Voor rekenen, taal, spelling en andere vakken kiezen we ook samen voor één methode die we allemaal gebruiken. Vergelijkbaar zou dit voor ICT-middelen moeten gelden maar waar kiezen we dan voor. Om hierin een goede keuze te maken ben je immers afhankelijk van het kennisniveau van je eigen personeel.

De ICT-scan is gemaakt om de school hierbij te helpen. Door middel van een vragenlijst worden alle medewerkers van de school ‘gescand’ op visie, vaardigheden en gebruikerservaring. De resultaten van deze scan worden samengevoegd en verwerkt tot een adviesrapport. Dit adviesrapport geeft de mening van de hele school weer en zorgt ervoor dat alle neuzen weer dezelfde kant op komen te staan. De ICT-scan is een aanzet tot het schrijven een van een beleidsplan die door de hele school gedragen wordt omdat het iets van henzelf geworden is. In de praktijk blijkt vaak dat dit meest efficiënte manier is van werken omdat ieder lid van het team zijn bijdrage heeft geleverd aan een gezamenlijk plan.

Download de ICT-scan brochure

Maak een afspraak voor meer informatie en advies

VWC Groep