Open Dag 25 jaar VWC

Vrijdag 15 september 2017 was onze Open Dag voor 25 jaar VWC. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle dag waar we veel relaties, leveranciers en belangstellenden hebben mogen begroeten. En daar zijn we heel blij mee!

We willen iedereen bedanken voor de belangstelling! 

Opbrengst Woord & Daad

Wij willen degenen die gedoneerd hebben aan Woord & Daad hartelijk danken voor de gift.
Wij zijn blij deze organsatie te kunnen steunen met hun werk wereldwijd.

Uiteraard kunt u nog steeds doneren. Geven kan via bankoverschrijving op IBAN van Woord en Daad:
NL51 RABO 0323 3362 21
onder vermelding van ‘Gift open dag VWC’

VWC Groep