Disclaimer

VWC Groep, hierna te noemen VWC, verleent u hierbij toegang tot alle VWC websites en nodigt u uit het aangebodene te kopen/af te nemen.

VWC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

VWC spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de websites aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VWC.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VWC. Voor op de websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VWC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VWC en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VWC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten of diensten of andere informatie anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.