VWC steunt Stichting De Wijkwieg

Een goede veilige start is belangrijk voor de rest van het leven van elk (ongeboren) kind. Stichting De Wijkwieg is een aanvulling op de huidige hulpverlening.

De Wijkwieg biedt zorg en ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening, of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken.

De Wijkwieg kan gezien worden als de laatste kans voor een moeder die niet in staat is om haar kind zelfstandig groot te brengen. De stichting gaat hulp bieden aan moeders die zelf voor hun kind willen zorgen en daarvoor een intensief begeleidingstraject ondergaan. Een laagdrempelig alternatief die zonder vooroordeel voor jonge moeders klaar staat.

” Samen staan wij sterker,als een team gaan wij dit aan. Als alles in je wereld lijkt om te vallen, blijven wij naast jou staan ”

Waarom Stichting De Wijkwieg?

De eerste 1000 dagen van ieder mensenleven zijn cruciaal en een alles bepalend voor kansrijke toekomst. In de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven. Zowel positieve als negatieve invloeden in de eerste 1000 dagen van een kind hebben blijvende impact op het gehele verdere leven.

Een onveilige of instabiele thuissituatie zal een leven lang schade aanbrengen in het mensenleven. Door goede begeleiding en adequate hulp krijgt ieder kind een goede kansrijke toekomst. Investeren in de basis van een kind zorgt voor een cruciaal fundament voor de toekomst. Stichting De Wijkwieg biedt laagdrempelige hulp, die in samenwerking met vele hulpverleners, vrijwilligers en instanties de intentie heeft een moeder en haar kind een liefdevolle veilige start te bieden.

Wij ondersteunen deze
maatschappelijke projecten: