VWC steunt Woord en Daad

Armoedebestrijding vanuit Bijbels perspectief. Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede.

Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

Hiervoor werkt Woord en Daad samen met partnerorganisaties, vrijwilligers, maatschappelijke instellingen, bedrijven, overheden en anderen. Vanuit 5 kernwaarden wil Woord en Daad een duurzame verandering in mensenlevens bewerkstelligen, richting een menswaardig bestaan.

RegioOndernemers Genemuiden is een initiatief van ondernemers uit de regio Genemuiden die zich samen sterk maken voor kleinschalige en heel gerichte projecten in ontwikkelingslanden.

VWC is lid van
RegioOndernemers Genemuiden

Als lid van de RO zijn wij als ondernemer nauw betrokken bij de ins en outs van een project. Een vriend van de RegioOndernemers vindt het voldoende om een financiële bijdrage te leveren. Beide vormen stellen wij zeer op prijs. In samenwerking met Woord en Daad geven we het leven van onze verre naaste toekomst.

Wij ondersteunen deze
maatschappelijke projecten: